Om däcken

Fördelar

Punkteringafritt däck som inte absorberar vatten Amerityre grundades 1995 I Nevada USA för att utveckla och tillverka däck I polyuretanskum baserad på ett nyutvecklad tillverkningsmetod och ett nyutvecklat material. Detta unika polyuretan material har slutna celler till skillnad mot konventionellt polyuretan material. Materialet består av miljoner små slutna luftfyllda celler som gör att det inte kan punkteras eller att det inte kan absorbera vatten. Denna teknik ger mycket trevliga egenskaper, utöver att det inte kan punkteras:

  • God slitförmåga - Längre livslängd
  • Slutna celler - Ingen vatten upptagning
  • Hög densitet på materialet - Utmärkt bärförmåga
  • UV och OZON resistenta – Förhindrar åldring

Tester

Miljöaspekter och fördelar

Konventionella däck tillverkade i gummi har en kraftig miljöpåverkan i hela tillverkningsprocessen dvs.från hantering av ingående komponenter till gummiblandningen, blandning av gummit och tillverkning av däcket. Användning och slitage sprider partiklar i luften och slutligen avfallshantering och deponering.

Minst fyra kemikalier som används i gummi är kända cancerframkallande, inklusive 1,3- butadien, kloropren, svavelsyra och bensen [1] enligt rapporten om cancerframkallande, 9: e upplagan.

Vid användning, och skrotning, bryts gummibaserade däck ned genom exponering för ozon, nötning, värme, fuktighet och andra faktorer. När de bryts ned, läcker kemikalier ut i miljön. De är också mycket brandfarliga. När däck kasseras, påbörjas en urlaknings process som skapar pooler av brännbara vätskor, vätskor som härstammar från mjukgörare som används vid tillverkningen. Om dessa antänts har däck-tippar varit kända för att brinna i veckor.

I motsats använder Amerityres polyuretan vilket resulterar i en produkt som har liten tendens att brytas ner, läcka eller brännas. Färdig polyuretan saknar cancerframkallande ämnen. I själva verket är nappar för barn tillverkade av polyuretan. Till skillnad från gummi, är polyuretan resistent mot ozon- och ultraviolett ljus

Till skillnad från gummidäck, kan Amerityre’s polyuretan däck tas om hand i kommunala deponier utan någon negativ inverkan. Amerityre´s koncept skapar miljövänliga alternativ för återvinning.
För mer information se
[1] "Rapport om Cancerframkallande ämnen", 9: e upplagan, National Toxicology Program, National Institutet of Environmental Health Sciences


Massiva däck för skottkärra

Massiva punkteringsfria däck för tegelkärror / skottkärror

Vi erbjuder massiva punkteringsfria däck på lagrad plåtfälg med smörjnippel i följande dimensioner:
4.00 - 8
4.80/4.00 - 8
4.10/3.50 lager 3/4" resp. 5/8"

Massiva punkteringsfria däck för skottkärra / tegelkärra på lagrad fälg

Massiva rullstolshjul

Massiva punkteringsfria däck för rullstolar som inte lämnar vattenspår

Vi erbjuder massiva punkteringsfria däck till rullstolar. Olikt många andra tillverkare absorberar inte Amerityres solidadäck vätska.

Punteringsfria däck för fullstol som inte lämnar vattenmärken

Solida däck för jordbruk

Massiva punkteringsfria däck för jordbruk

Vi erbjuder pivotdäck för bevattningsanläggning, massiva polyurethan däck för radsåningmaskiner samt solida däck till hövagnar.

Punkteringsfria däck för jordbruk

Amerityre produktbroschyr
16. 09. Utöver det vi har i lager har vi möjlighet att ta hem produkter ur Amerityre's utbud.
Kvalitetsrapport - Cykeldäck
15. 01. Amerityre har låtit Material Technologies and Sciences Inc. utföra oberoende tester på deras cykeldäck. Resultatet finner ni här.
Kvalitetsrapport - Truckdäck
15. 01. Amerityre har låtit Detroit Testing Laboratory Inc. utföra oberoende tester på deras truckdäck. Resultatet finner ni här.
Däck för radsåningsmaskiner
15. 01. Amerityre har en serie däck för jordbruk där solidadäck verkligen gör skillnaden.
Solida massivdäck för truckar
15. 01. Amerityre har utvecklat massiva druckdäck som klarar tyngre belastning än ledande gummidäck.

Kontakt

Euromex Tyres AB
Ljungabrovägen 296-15
270 21 Glemmingebro
info@euromex.se
Tel:070-6659006
Söker du andra typer av punkteringsfriadäck?
  • Rullstol?
  • Truckar?
  • Golfbilar?
Hör av dig och beskriv ditt behov!

Vi säljer även på blocket.se. Se vår senaste annons.