Massiva punkteringsfria däck

Solida punkteringsfria däck (massivdäck) för skottkärra / tegelkärra Euromex tyres är Europa representant och återförsäljare för Amerityres Flatfree™ däck i Europa. Amerityre tillverkar solida däck och kan därför inte tappa luften! Tidigare äldre varianter av solida däck tillverkades i ett polyuretan material med öppna cellervilket medför att materialet fungerar som en svamp och suger åt sig vatten. Amerityres däck tillverkas i ett material med stängda, slutna celler vilket helt har eliminerat den stora nackdelen med vatten absorption.

Amerityres däck absorberar inget vatten eller annan vätska.

Inte nu och inte efter slitage!


Amerityre erbjuder ett komplett sortiment med däck för olika ändasmål, med gemensam nämnare – Punkteringsfritt och med slutna celler. Detta ger längre service intervall, högre nyttjandegrad av utrustning, effektivare arbetsdag, besparingar och högre avkastning jämfört med dagens däck
  • Cyklar - Där punkterad uthyrningscykel är förlorad inkomst och extra underhåll
  • Rullstolar - Där punkteringar hindrar framkomligheten för användaren och de ständigt återkommande problemen med vattenupptagning som sätter spår inomhus under lång tid
  • Skottkärror - Där punkteringar innebär förlorad arbetstid vid byggarbetsplatsen
  • Truckar - Lägre rullmotstånd och längre livslängd än normala solida däck ger lägre drifts- och underhållskostnader
  • Jordbruk - Där punkteringar eller slitage på däck innebär förlorad tillgänglighet av maskinerna och ökade underhållskostnader
Vår tillverkare av solida däck för kärror, cyklar, rullstolar, truckar och jordbruksmaskiner
Massiva däck för skottkärra

Massiva punkteringsfria däck för tegelkärror / skottkärror

Vi erbjuder massiva punkteringsfria däck på lagrad plåtfälg med smörjnippel i följande dimensioner:
4.00 - 8
4.80/4.00 - 8
4.10/3.50 lager 3/4" resp. 5/8"

Massiva punkteringsfria däck för skottkärra / tegelkärra på lagrad fälg

Massiva rullstolshjul

Massiva punkteringsfria däck för rullstolar som inte lämnar vattenspår

Vi erbjuder massiva punkteringsfria däck till rullstolar. Olikt många andra tillverkare absorberar inte Amerityres solidadäck vätska.

Punteringsfria däck för fullstol som inte lämnar vattenmärken

Solida däck för jordbruk

Massiva punkteringsfria däck för jordbruk

Vi erbjuder pivotdäck för bevattningsanläggning, massiva polyurethan däck för radsåningmaskiner samt solida däck till hövagnar.

Punkteringsfria däck för jordbruk

Amerityre produktbroschyr
16. 09. Utöver det vi har i lager har vi möjlighet att ta hem produkter ur Amerityre's utbud.
Kvalitetsrapport - Cykeldäck
15. 01. Amerityre har låtit Material Technologies and Sciences Inc. utföra oberoende tester på deras cykeldäck. Resultatet finner ni här.
Kvalitetsrapport - Truckdäck
15. 01. Amerityre har låtit Detroit Testing Laboratory Inc. utföra oberoende tester på deras truckdäck. Resultatet finner ni här.
Däck för radsåningsmaskiner
15. 01. Amerityre har en serie däck för jordbruk där solidadäck verkligen gör skillnaden.
Solida massivdäck för truckar
15. 01. Amerityre har utvecklat massiva druckdäck som klarar tyngre belastning än ledande gummidäck.

Kontakt

Euromex Tyres AB
Ljungabrovägen 296-15
270 21 Glemmingebro
info@euromex.se
Tel:070-6659006
Söker du andra typer av punkteringsfriadäck?
  • Rullstol?
  • Truckar?
  • Golfbilar?
Hör av dig och beskriv ditt behov!

Vi säljer även på blocket.se. Se vår senaste annons.